ul. Gajowa 75, 15-794 Białystok
Tel. 85 66 20 796
Fax 85 66 21 586

Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych

Osoby w wieku 40-65 lat z grupy podwyżoszoego ryzyka zachorowania na choroby naczyń mózgowych, czyli: palące papierosy, nadużywające alkohol, z otyłością brzuszną, chorujące na nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, cukrzycę i zaburzenia gospodarki lipidowej, zapraszamy do udziału w programie Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych. O szczegóły zapytaj w Rejestracji Poradni. Zapraszamy.

16-11-2018

UWAGA!!!

Jeśli urodziłeś się w roku 1984 1979 1974 1969 1964 i nie leczysz się na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze, zapraszamy do Przychodni na wykonanie bezpłatnych badań w celu ustalenia ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia i cukrzycy.

27-12-2013
Informacje dla pacjentów

Informujemy Państwa, iż jednym z Państwa praw określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta jest prawo do złożenia:

1) oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą,
albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia;


2) oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej,
albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia;


Złożone przez Państwa oświadczenia załączone zostaną do Państwa dokumentacji medycznej lub umieszczone bezpośrednio w niej.


Formularze oświadczeń do pobrania w zakładce INFORMACJE DLA PACJENTÓW-PLIKI DO POBRANIA.