ul. Gajowa 75, 15-794 Białystok
Tel. 85 66 20 796
Fax 85 66 21 586

UWAGA!!!

Jeśli urodziłeś się w roku 1985 1980 1975 1970 1966 i nie leczysz się na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze, zapraszamy do Przychodni na wykonanie bezpłatnych badań w celu ustalenia ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia i cukrzycy.

27-12-2013
Informacje dla pacjentów

Informujemy Państwa, iż jednym z Państwa praw określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta jest prawo do złożenia:

1) oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą,
albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia;


2) oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej,
albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia;


Złożone przez Państwa oświadczenia załączone zostaną do Państwa dokumentacji medycznej lub umieszczone bezpośrednio w niej.


Formularze oświadczeń do pobrania w zakładce INFORMACJE DLA PACJENTÓW-PLIKI DO POBRANIA.