Wdrożenie e-Usługi w Palcówce POZ

Sfinansowano w ramach reakcji Uni na pandemię COVID-19

PRZYCHODNIA RODZINNA LEKARZE- JOANNA ZABIELSKA- CIECIUCH, PAULINA SOKOŁOWSKA, MATEUSZ SZMIDT SPOŁKA PARTNERSKA jest Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”
(akronim„e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant pn „Wdrożenie e-Usługi w Palcówce POZ” wdrożenia świadczeń e-usług publicznych, a także zakup infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla świadczenia e-usług i integracji z systemem e-zdrowia oraz komunikacji z pacjentami.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wdrożenie e-usługi publicznej „udostępnianie
i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)” z wykorzystaniem integracji
z systemem e-zdrowia w zakresie zdarzeń medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej (ZM i EDM) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi MZ.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028, 57 zł.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

PRZYCHODNIA RODZINNA LEKARZE- JOANNA ZABIELSKA- CIECIUCH, PAULINA SOKOŁOWSKA, MATEUSZ SZMIDT SPOŁKA PARTNERSKA informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny
i przejrzysty. Dlatego taż stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących
z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
skorzystać z formularza
lub
wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl
Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko
http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

Menu