Troska o zdrowie!

Jesteśmy jedną z pierwszych przychodni w województwie podlaskim, które w roku 1999 rozpoczęły pracę na podstawie umów kontraktowych z Podlaską Regionalną Kasą Chorych.

aktualności

Ważne ogłoszenia

Program Kardiologiczny oraz PROFILATYKA 40+

Jeśli jesteś w wieku od 35 do 65 lat i dotychczas nie rozpoznano u Ciebie choroby układu krążenia oraz nie korzystałeś w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia , również u innego świadczeniodawcy, zapraszamy na wykonanie badań laboratoryjnych (glukoza, cholesterol, trójglicerydy oraz pomiar ciśnienia tętniczego) w ramach badań profilaktycznych.

Realizujemy również program  PROFILAKTYKA 40+

oferta

Nasza oferta

Lekarz
rodzinny

Przyjmujemy Pacjentów w każdym wieku, zapewniając autentyczną troskę o ich zdrowie i dbając o przyjazną atmosferę.

Pielęgniarka
środowiskowo-rodzinna

Świadcząc fachową pomoc pielęgniarską odwiedzamy naszych podopiecznych w ich domach, mieszkaniach, szkołach.

Położna
środowiskowa

Zapewniamy kobietom opiekę położniczą i ginekologiczną w ramach wizyt domowych przez 2 miesiące od narodzin dziecka.

Badania
laboratoryjne

Przychodnia Rodzinna to rzetelna diagnostyka jako jeden z filarów codziennych działań. Warto zgłosić się do nas.

O NAS

Przychodnia Rodzinna
na ulicy Gajowej

Świadczymy usługi podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie kompetencji lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz położnej środowiskowej.Współpracujemy z pracowniami diagnostycznymi analitycznymi, radiologicznymi oraz gabinetami USG.

Uczestniczymy w kształceniu studentów i stażystów medycyny, a także rezydentów uzyskujących specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej. Opieką obejmujemy dzieci, młodzież, dorosłych, osoby niepełnosprawne.

 • Szeroki Zakres Usług
  Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Jesteśmy Przychodnią Rodzinną
 • Indywidualne podejście do pacjenta
 • Bezpieczeństwo Pacjenta
 • Doświadczony Personel

Informacje dla pacjentów

Informujemy Państwa, iż jednym z Państwa praw określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta jest prawo do złożenia:

Złożone przez Państwa oświadczenia załączone zostaną do Państwa dokumentacji medycznej lub umieszczone bezpośrednio w niej.

kadra

Wysoce wykwalifikowana

REGULAMIN

Regulamin Przychodni Rodzinnej
na ulicy Gajowej

Mając na względzie poprawę jakości usług Przychodni oraz satysfakcję pacjentów przedstawiamy Państwu zasady obowiązujące w Przychodni Rodzinnej

 • Proponujemy najbliższy wolny termin
 • Umawiamy pacjentów na wizyty co 15 min
 • Indywidualne podejście do pacjenta
 • W stanach zagrożenia życia lub
  zdrowia pacjent będzie przyjęty
  bez kolejki przez lekarza
Menu